ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่ควรรู้ก่อนทำงาน

by thaisafeadmin
97 views

ปัจจุบัน การก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย จึงทำให้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดธุรกิจหนึ่งของประเทศ

แต่ถึงอย่างนั้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อันตรายเช่นกัน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรหรือความสูงซึ่งหากเผลอไปก็อาจนำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้น มาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้เอง

โดยความปลอดภัยดังกล่าวได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุไว้ในบททั่วไป

ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

 1. ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างให้มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย
 2. ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานทั้งก่อนขณะปฏิบัติงานและหลังการทำงาน
 3. ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง โดยจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ และคัดแยกของเหลือหรือขยะทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
 4. ในกรณีที่มีการใช้วัตถุระเบิดในการก่อสร้าง ต้องมีระบบการจัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้วัตถุระเบิด
 5. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานก่อสร้างบนพื้นระดับที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป ต้องสร้างบันไดหรือทางลาดพร้อมราวจับหรือรั้วที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัย
 6. ห้ามมิให้นายจ้างกำหนดให้คนงานทำงานก่อสร้างในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ
 7. ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินในบริเวณก่อสร้างอย่างเพียงพอ
 8. ให้นายจ้างติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณทางเข้า-ออก
 9. ให้นายจ้างแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และควรติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในพื้นที่ก่อสร้าง. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 10. ควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ
 11. หากจะมีการเคลื่อนย้ายคนงานไปยังสถานที่ก่อสร้าง ควรจัดให้มีการใช้ยานพาหนะอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยภายในสถานที่ก่อสร้าง แต่แน่นอนว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น เราควรมาทำความรู้จักกับอันตรายในการก่อสร้างและวิธีป้องกัน ดังนี้

 1. การตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกจากปล่องลิฟต์ มีวิธีป้องกันคือ ราวกั้นอาคาร ปิดกั้นช่องลิฟต์ ทำฝาปิดช่องต่าง ๆ ทำตาข่ายรองรับ. คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อทำงานบนที่สูง และทำให้นั่งร้านแข็งแรง
 2. ตกน้ำหรือตกหลุมที่ขุดไว้ เช่น ตกหลุมฐานรากที่มีน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำ เสาเข็มเจาะ เป็นต้น มีวิธีป้องกันคือ ป้ายต้องมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน และทำรั้วปิดฝาท่อหรือรูเสาเข็ม
 3. สิ่งของหนักหล่นใส่ เช่น เสาเข็มคอนกรีตล้ม ลูกตุ้มเสาเข็มหล่นทับวัสดุกระเด็นใส่ สิ่งที่จะสามารถป้องกันได้ก็คือ ต้องมีการเก็บกวาดเศษวัสดุบนพื้นทางให้สะอาดอยู่เสมอ และปิดกั้นขอบพื้นริมอาคารเพื่อไม่ให้มีการตกหล่นลงมา
 4. ไฟฟ้าช็อตจากปั๊มผสมปูน เครื่องเชื่อมโลหะที่มีสายไฟฟ้ารั่ว หรือจากไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น โดยสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครั้งนี้ คือ ต้องตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรแจ้งให้การไฟฟ้าทำฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณงาน
 5. การสั่นสะเทือนและเสียงดัง เช่น จากการตอกเสาเข็ม การกดเสาเข็ม และการกดปลอกเหล็กของเสาเข็มเจาะด้วยการกดแบบสั่น เสียงจากเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องขัดโลหะ วิธีการช่วยป้องกันอุบัติเหตุเช่นนี้คือ ใช้ไม้อัดหรือผ้าใบกั้นเสียง . ใช้อุปกรณ์ลดเสียงหรือเสียบหู
 6. ไฟไหม้จากแก๊สลัดวงจรและการเชื่อมไฟฟ้า การสูบบุหรี่ หรือการลอบวางเพลิง นี่เป็นวิธีป้องกัน การใช้สายไฟและอุปกรณ์ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ทำความสะอาดเศษเชื้อเพลิง เก็บแก๊สและน้ำมันไว้ในพื้นที่ควบคุม มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความปลอดภัย
 7. เครื่องจักรที่ใช้ลาก เช่น สายพานดึงมิ้มหลวม ซึ่งอุบัติเหตุนี้จำเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการแต่งกาย หรือเก็บส่วนของร่างกายที่น่าจะติดกับเครื่อง
 8. การพังทลายของดิน เช่น ดินที่ปากหลุมพังลงมาทับคนงาน ป้องกันได้ด้วยการไม่ขุดดินลึกเกินไป และควรมีระบบค้ำยันเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและควรเคลื่อนดินรอบปากหลุมอย่างต่อเนื่องไม่ควรกองสูงเกินไป
 9. การพังทลายของนั่งร้านและโครงสร้างซึ่งเกิดจากการออกแบบที่ไม่แข็งแรงพอ มีวิธีแก้ไขคือ การเลือกวัสดุนั่งร้านและค้ำยันที่มีสภาพดีและแข็งแรง นอกจากนี้ ต้องใช้ส่วนผสมของคอนกรีตที่ถูกต้องด้วย

ดังนั้นความปลอดภัยในงานก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักให้มาก ทั้งนายจ้างและคนงานเพราะหากเกิดอันตรายขึ้นภายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ จนทำให้เสียทรัพย์อยู่ไม่น้อย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักให้มาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net