ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่ควรรู้ก่อนทำงาน

by thaisafeadmin
147 views

ปัจจุบัน การก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย จึงทำให้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดธุรกิจหนึ่งของประเทศ

แต่ถึงอย่างนั้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อันตรายเช่นกัน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรหรือความสูงซึ่งหากเผลอไปก็อาจนำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้น มาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้เอง โดยความปลอดภัยดังกล่าวได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549 ซึ่งระบุไว้ในบททั่วไป

2.ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

 1. ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างให้มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย
 2. ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานทั้งก่อนขณะปฏิบัติงานและหลังการทำงาน
 3. ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง โดยจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ และคัดแยกของเหลือหรือขยะทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย
 4. ในกรณีที่มีการใช้วัตถุระเบิดในการก่อสร้าง ต้องมีระบบการจัดเก็บและควบคุมดูแลการใช้วัตถุระเบิด
 5. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานก่อสร้างบนพื้นระดับที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป ต้องสร้างบันไดหรือทางลาดพร้อมราวจับหรือรั้วที่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัย
 6. ห้ามมิให้นายจ้างกำหนดให้คนงานทำงานก่อสร้างในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ
 7. ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างฉุกเฉินในบริเวณก่อสร้างอย่างเพียงพอ
 8. ให้นายจ้างติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณทางเข้า-ออก
 9. ให้นายจ้างแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และควรติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในพื้นที่ก่อสร้าง. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
 10. ควรมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ
 11. หากจะมีการเคลื่อนย้ายคนงานไปยังสถานที่ก่อสร้าง ควรจัดให้มีการใช้ยานพาหนะอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยภายในสถานที่ก่อสร้าง แต่แน่นอนว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอน

3.ทำความรู้จักกับอันตรายในการก่อสร้างและวิธีป้องกัน ดังนี้

เราควรมาทำความรู้จักกับอันตรายในการก่อสร้างและวิธีป้องกัน ดังนี้

 1. การตกจากที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากอาคาร ตกจากปล่องลิฟต์ มีวิธีป้องกัน คือ ราวกั้นอาคาร ปิดกั้นช่องลิฟต์ ทำฝาปิดช่องต่างๆ ทำตาข่ายรองรับ คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อทำงานบนที่สูง และทำให้นั่งร้านแข็งแรง
 2. ตกน้ำหรือตกหลุมที่ขุดไว้ เช่น ตกหลุมฐานรากที่มีน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำ เสาเข็มเจาะ เป็นต้น มีวิธีป้องกัน คือ ป้ายต้องมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน และทำรั้วปิดฝาท่อหรือรูเสาเข็ม
 3. สิ่งของหนักหล่นใส่ เช่น เสาเข็มคอนกรีตล้ม ลูกตุ้มเสาเข็มหล่นทับวัสดุกระเด็นใส่ สิ่งที่จะสามารถป้องกันได้ก็ คือ ต้องมีการเก็บกวาดเศษวัสดุบนพื้นทางให้สะอาดอยู่เสมอ และปิดกั้นขอบพื้นริมอาคารเพื่อไม่ให้มีการตกหล่นลงมา
 4. ไฟฟ้าช็อตจากปั๊มผสมปูน เครื่องเชื่อมโลหะที่มีสายไฟฟ้ารั่ว หรือจากไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น โดยสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครั้งนี้ คือ ต้องตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรแจ้งให้การไฟฟ้าทำฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณงาน
 5. การสั่นสะเทือนและเสียงดัง เช่น จากการตอกเสาเข็ม การกดเสาเข็ม และการกดปลอกเหล็กของเสาเข็มเจาะด้วยการกดแบบสั่น เสียงจากเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องขัดโลหะ วิธีการช่วยป้องกันอุบัติเหตุเช่นนี้คือ ใช้ไม้อัดหรือผ้าใบกั้นเสียง ใช้อุปกรณ์ลดเสียงหรือเสียบหู
 6. ไฟไหม้จากแก๊สลัดวงจรและการเชื่อมไฟฟ้า การสูบบุหรี่หรือการลอบวางเพลิง นี่เป็นวิธีป้องกัน การใช้สายไฟและอุปกรณ์ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ทำความสะอาดเศษเชื้อเพลิง เก็บแก๊สและน้ำมันไว้ในพื้นที่ควบคุม มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความปลอดภัย
 7. เครื่องจักรที่ใช้ลาก เช่น สายพานดึงมิ้มหลวม ซึ่งอุบัติเหตุนี้จำเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการแต่งกายหรือเก็บส่วนของร่างกายที่น่าจะติดกับเครื่อง
 8. การพังทลายของดิน เช่น ดินที่ปากหลุมพังลงมาทับคนงาน ป้องกันได้ด้วยการไม่ขุดดินลึกเกินไป และควรมีระบบค้ำยันเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและควรเคลื่อนดินรอบปากหลุมอย่างต่อเนื่องไม่ควรกองสูงเกินไป
 9. การพังทลายของนั่งร้านและโครงสร้างซึ่งเกิดจากการออกแบบที่ไม่แข็งแรงพอ มีวิธีแก้ไข คือ การเลือกวัสดุนั่งร้านและค้ำยันที่มีสภาพดีและแข็งแรง นอกจากนี้ ต้องใช้ส่วนผสมของคอนกรีตที่ถูกต้องด้วย

ดังนั้น ความปลอดภัยในงานก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักให้มาก ทั้งนายจ้างและคนงานเพราะหากเกิดอันตรายขึ้นภายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ จนทำให้เสียทรัพย์อยู่ไม่น้อย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักให้มาก ทำให้กฎหมายได้ออกมาเพื่อบังคับให้ โรงงานที่มีการทำงานเสี่ยงอันตรายต้องจัดการดูแลความปลอดภัยในกับพนักงานภายในองค์กรของตน จึงจัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ซึ่งจะแบ่งไปเป็นระดับต่างๆ

หากคุณสนใจ เรามีบริการจัดอบรม จป ทุกระดับ ราคาถูก เริ่มต้นเพียง 2,000 บาทเท่านั้น!!!

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net