บริการของเรา

หลักสูตร บริการของเรา

ศูนย์จัดฝึกอบรม หลักสูตร จป ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และหลักสูตร คปอ ทุกหลักสูตรของเรา หากสมัครวันนี้ ลดทันที 50%
บริการหลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตรบริการ อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร (จป) อบรม จป หัวหน้างาน หรือที่เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” เป็นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในองค์กรหรือสถานประกอบการ หลักสูตรนี้มักจะเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับ

 1. การวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุ
 2. การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 3. การสื่อสารเรื่องความปลอดภัยในองค์กร
 4. การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 

รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานนอกจากนี้ยังอาจเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หัวหน้างานสามารถทำให้งานในองค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้น

หลักสูตรบริการ อบรม จป บริหาร

หลักสูตร อบรม จป บริหาร นี้มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการความปลอดภัยในมิติทางกลยุทธ์และแผนยุทธ์ระดับสูงขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมีมาตรการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในองค์กรให้อยู่ในระดับสูงที่สุด

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับ

 1. การวางแผนยุทธ์ความปลอดภัย
 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 3. นโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย
 4. การสื่อสารและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
 5. ความรับผิดชอบต่อกฎหมายและข้อบังคับ
 6. การวิเคราะห์และรายงานผล

หลักสูตรเหล่านี้มักเป็นหลักสูตรที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ และมักจะรับผู้เข้าอบรมที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการเป็นพื้นฐาน

บริการหลักสูตร อบรม จป บริหาร
บริการหลักสูตร อบรม จป เทคนิค

หลักสูตรบริการ อบรม จป เทคนิค

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคหรือที่เรียกว่า “อบรม จป เทคนิค” เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะและความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับ

 1. การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย
 2. การประเมินความเสี่ยง
 3. การระบุและแก้ไขปัญหาความปลอดภัย
 4. การใช้งานเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการฉุกเฉิน
 5. การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
 6. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย

โดยปกติแล้ว หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคจะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานความปลอดภัยให้ได้ด้วยความแม่นยำและมั่นใจ

หลักสูตรบริการ อบรม คปอ

หลักสูตรบริการคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานหรือที่เรียกว่า “อบรม คปอ” หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง และวิธีการอนุมัติและดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยในองค์กรหรือสถานที่ทำงาน

เนื้อหาของหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับ

 1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
 2. กรรมการความปลอดภัย
 3. การระบุและประเมินความเสี่ยง
 4. การวางแผนและดำเนินการ
 5. การสื่อสารและรายงาน
 6. การตรวจสอบและการประเมินผล
 7. การอบรมและการพัฒนาความรู้

หลักสูตรบริการคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน มักจะเน้นการเตรียมคณะกรรมการให้เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเขาในการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 

โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยขององค์กรหรือสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บริการหลักสูตร อบรม คปอ.

ใช้บริการกับเราดีอย่างไร

ผู้นำด้านการให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายกำหนด

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานได้รับอนุญาตจัดฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทีมวิทยากรผู้ฝึกสอนมืออาชีพประสบการณ์ตรง

ทีมงานวิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกสอนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง

ให้บริการครอคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

เพิ่มความสะดวกสบายกับการให้บริการอบรมถึงที่ พร้อมเดินทางครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
2-3 เม.ย
จป หัวหน้างาน
7-8 พ.ค
จป บริหาร
11-12 มี.ค
จป บริหาร
2-3 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
25-26 มี.ค
จป หัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
20-21 มี.ค
จป บริหาร
25-26 เม.ย
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
18-19 มี.ค
จป หัวหน้างาน
3-4 เม.ย
จป บริหาร
28-29 มี.ค
จป บริหาร
26-27 เม.ย
คปอ
25-26 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

เมษายน – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 เม.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
22-23 เม.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
24-25 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป บริหาร
25-26 มี.ค
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มี.ค
จป บริหาร
21-22 มี.ค
คปอ
22-23 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 มี.ค
จป บริหาร
19-20 มี.ค
คปอ
21-22 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
4-5 เม.ย
คปอ
10-11 เม.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 1000 บริษัท ด้วยการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน รวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย

เลือกจองหลักสูตรอบรมกับเราวันนี้ ลดทันที 50%

หลักสูตร จป หัวหน้างาน / หลักสูตร จป บริหาร / หลักสูตร จป เทคนิค / หลักสูตร คปอ

(หลักจากผ่านการอบรมท่านจะได้วุฒิบัตร หรือใบประกอบวิชาชีพของท่าน 1 ใบ เพื่อรับรองการทำงานที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง)

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaisafe.net/service 

สถานที่จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กระจายทั่วพื้นที่ 8 จังหวัดดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร : โรงแรม ปริ๊นซ์ตัน (ดินแดง) –> GPS เดินทาง
 • ปทุมธานี : TU dome มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) –> GPS เดินทาง
 • สมุทรปราการ : Moov Event Centre (อำเภอเมือง) –> GPS เดินทาง
 • สระบุรี : ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ (หินกอง) –> GPS เดินทาง
 • ชลบุรี : สถาบันฝึกอบรม จป ทู เดย์ (บางแสน) –> GPS เดินทาง
 • ปราจีนบุรี : โรงแรม The canal 304 Hotel & Residence Prachinburi –> GPS เดินทาง
 • นครราชสีมา : โรงแรมโคราชโฮเต็ล (อำเภอเมือง) –> GPS เดินทาง
 • นครปฐม : โรงแรมริเวอร์ (อำเภอเมือง) –> GPS เดินทาง

ติดต่อสอบถาม / บริการช่วยเหลือ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับใช้บริการโปรดติดต่อสอบถามเราเพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net