บริการอบรม จป บริหาร เนื้อหาตามกฎหมายใหม่ 2565 สมัครลด40%

ช่วยพัฒนาทักษะในการเป็น จป บริหาร ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

บริการอบรม จป บริหาร เนื้อหาตามกฎหมายใหม่ 2565 สมัครลด40%

ช่วยพัฒนาทักษะในการเป็น จป บริหาร ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
(อบรม จป บริหาร)

การอบรม จป บริหาร เป็นหลักสูตรอบรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้เข้าอบรมในการทำหน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับบริหาร

ในหลักสูตรอบรมนี้ผู้เรียนจะได้รับการสอนและฝึกฝนในเนื้อหาตามกฎหมายกำหนดเช่น การวางแผนและการจัดการความเสี่ยงทางความปลอดภัย การพัฒนาระบบและกระบวนการป้องกันและตอบสนองต่ออุบัติเหตุ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การฝึกอบรมในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล

ความสำคัญ อบรม จป บริหาร

ความสำคัญการอบรม จป บริหาร

การปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรทุกแห่งต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของพนักงานและสิ่งของในสถานที่ทำงาน อย่างไรก็ตามการสร้างและรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่าย ต้องมีการบังคับใช้นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เพื่อให้พวกเขามีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาหลักสูตร จป บริหาร ตามกฎหมาย 2565

การอบรมหลักสูตร จป บริหารของเราจัดตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพ.ศ. 2565 ข้อ 43 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องผ่านการฝึกตามข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหลักสูตร กระบวนการการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากรที่มีหน้าที่จัดฝึกอบรม เราได้จัดตามกฎหมายดังนี้

คุณสมบัติวิทยากร

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

ระยะเวลาอบรม จป

อบรม จป บริหารเป็นระยะเวลาจัด 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร จป

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาความปลอดภัยตามกฎหมายครบ 3 หมวดวิชา

สถาบันฝึกได้รับอนุญาต

ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ สามารถจัดฝึกอบรม จป บริหาร

in house

หลักสูตรอบรมจป อินเฮ้าส์

อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จปบริหาร อบรม คปอ

พร้อมให้บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

หลักสูตร จป หัวหน้างาน thaisafe

จป. หัวหน้างาน

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน)

25,000 บาท

หลักสูตร จป บริหาร

จป. บริหาร

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)

25,000 บาท

หลักสูตร คปอ thaisafe

คปอ.

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทํางาน (คปอ.)

25,000 บาท

public

หลักสูตรอบรมจป บุคคลทั่วไป

อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จปบริหาร อบรม คปอ พร้อมจองวันอบรมได้แล้ววันนี้

ราคาเริ่มต้น 2,000/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
2-3 เม.ย
จป หัวหน้างาน
7-8 พ.ค
จป บริหาร
11-12 มี.ค
จป บริหาร
2-3 เม.ย
คปอ
13-14 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
25-26 มี.ค
จป หัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
20-21 มี.ค
จป บริหาร
25-26 เม.ย
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
18-19 มี.ค
จป หัวหน้างาน
3-4 เม.ย
จป บริหาร
28-29 มี.ค
จป บริหาร
26-27 เม.ย
คปอ
25-26 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

เมษายน – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 เม.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป บริหาร
22-23 เม.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
24-25 เม.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
6-7 มี.ค
จป บริหาร
25-26 มี.ค
คปอ
27-28 มี.ค

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มี.ค
จป บริหาร
21-22 มี.ค
คปอ
22-23 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มีนาคม – เมษายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 มี.ค
จป บริหาร
19-20 มี.ค
คปอ
21-22 มี.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
8-9 เม.ย
จป บริหาร
4-5 เม.ย
คปอ
10-11 เม.ย.

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7%
 • องค์กร/ บริษัท สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละร้อย (200%)
 • มีอาหารกลางวัน / ขนมพักเบรค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม จป บริหาร

 • เป็นลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นระดับบริหารขององค์กร
 • ได้รับความยินยอมจากนายจ้างในการอบรมจป
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเข้าอบรม จปหัวหน้างาน คปอ >

สิ่งที่ได้รับหลังฝึกอบรม

วุฒิบัติยืนยันผ่านการอบรม

สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

คู่มือเรียน

พร้อมมอบคู่มือการอบรม จป ทั้งแบบเล่มและไฟล์ ให้คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเรียนได้เสมอ

ศึกษาหลักสูตร จป บริหาร ตามกฎหมายใหม่

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 หมวดดังนี้

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

  •  (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
  • (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
 • (ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • (ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
 • (ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

กรณีใดบ้างสถานประกอบการต้องจัดอบรม จป บริหาร

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นองค์กรที่จัดอยู่ในบัญชี 1,2 และ 3 เมื่อมีลูกจ้างครบจำนวนตามกำหนดต้องแต่งตั้งให้มี จป บริหารตามจำนวนลูกจ้าง โดยลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งจะต้องเข้าอบรม จป บริหาร
 • หากไม่มีลูกจ้างระดับบริหาร นายจ้างต้องเข้าอบรม เพื่อเป็น จป บริหารแทน

—- คลิกภาพเพื่อขยาย —-

คุณสมบัติ จป บริหาร ตามกฎหมาย

ตามกฎหมาย ปี 2565 ได้กำหนดคุณสมบัติ จป บริหารโดยต้องมีคุณสมับติข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อดังนี้

 1. เป็นผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตรจป บริหาร
 2. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารงานตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 3. มีคุณสมบัติเข้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับมืออาชีพตามข้อ 21 ของกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

ประโยชน์การอบรม จป บริหาร

การอบรม จป บริหารเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรและองค์กร เพื่อให้ผู้ทำงานในตำแหน่งเข้าใจหน้าที่ของ จปบริหาร ที่ต้องรับชอบในการบริหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเสถียรยิ่งขึ้นในระยะยาว

เรียนรู้การทำงานของ จป บริหารกับทีมวิทยากรมืออาชีพ

ประสบการณ์กว่า 10 ปี

เรามีทีมวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่น่าสนใจ

จป บริหาร หรือที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร คือ ลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นระดับบริหารขององค์กร โดยมีระดับสูงกว่า จป หัวหน้างาน

ไม่ต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมากก่อน เพียงเเค่ต้องผ่านการอบรม จป บริหารเท่านั้น

บัญชี 1

 • อุตสาหกรรมทำเหมือง
 • อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 • อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดิ่ม สิ่งพิมพ์ ยาสูบ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง
 • อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเคมี / เคมีภัณฑ์   เภสัชภัณฑ์แพทย์
 • อุสาหกรรมยาง พลาสติก โลหะ
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล
 • ธุรกิจติดตั้ง ซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • อุตสาหกรรมรถยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์รถยนต์
 • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเตอร์ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย ของเล่น 
 • อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์
 • บริการทดสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 • อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมผลิต / บรรจุก๊าซ ผลิตถ่านโค้ก
 • อุตสาหกรรมผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 • อุตสาหกรรมเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
 • ปั๊มน้ำมัน ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ธุรกิจกำจัดของเสีย บำบัดน้ำเสีย การนำวัสดุที่ใช้แล้วผลิตมาใช้ใหม่
 • อุตาสหกรรมชุดแร่ ร่อนแร่ รายย่อย
 • ธุรกิจก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร
 • อุตสหกรรมขนส่ง
 • ธุจกิจการเดินอากาศ
 • ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 • ธุรกิจโทรคมนาคม จัดคลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
 • โรงแรม อาคารชุด
 • ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้า
 • สวนสัตว์ สวนสนุก

บัญชี 3

 • ธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์  สหกรณ์ ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย
 • โรงรับจำนำ
 • โรงถ่ายทำภาพยนตร์ / ละคร
 • สวนพฤษาศาสตร์ สนามกีฬา    สวนสนุก
 • สถานที่มีการจัดแสดงบันเทิง มีอาหารน้ำดิ่มขายในงาน
 • สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2
promotion

จัดโปรโมชั่นพิเศษ หลักสูตรจป บริหาร

สมัครวันนี้ลดทันทีส่วนลดพิเศษ

จป บริหาร
อินเฮ้าส์

จป บริหาร
บุคคลทั่วไป

เพิ่มเติม : หลักสูตร จป บริหารแบบบุคคลทั่วไปปัจจุบันเปิดสอนจังหวัด ปทุมธานี (รังสิต), กรุงเทพมหานคร (ดินแดง), สระบุรี (หินกอง), ชลบุรี (บางแสน), ปราจีนบุรี (นิคม 304), สมุทรปราการ (อ.เมือง), นครราชสีมา (อ.เมือง) และ นครปฐม (อ.เมือง)

สถานบันฝึกอบรมของเรา ได้รับรองมาตรฐานศูนย์ฝึก

เราได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และได้รับการอนุญาติเปิดการอบรมจปหัวหน้างาน ตามกฎหมาย โดยมีประสบการณ์ฝึกสอนให้กับลูกค้าชั้นนำมากมาย

มาตรฐาน ISO 9001: 2015

อนุญาติจากกรมสวัสดิการฯ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

หากสนใจหลักสูตร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่นี่

เพิ่มเพื่อน

(091-887-5136)

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net