เกี่ยวกับเรา - thaisafe

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล thaisafe เมื่อเรียนจบแล้ว คุณจะได้รับการรับรองหรือประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันความรู้และความสามารถที่คุณได้รับมา

J_0232 copy

หลักสูตรบริการ ->

เมื่อคุณเลือกบริการฝึกอบรมของเรา คุณจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านส่วนบุคคลและทักษะทางวิชาชีพของคุณเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายพื้นที่ เช่น การบริหารจัดการ, ภาษาและการสื่อสาร, การพัฒนาส่วนตัว, การวางแผนธุรกิจ, และหลายๆ ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

เราจะทำการปรับแผนการอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณและองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมกลุ่มหรือบุคคลเดี่ยว และเรายังมีตัวเลือกให้คุณเลือกตามความต้องการด้วย เช่น อบรมแบบเปิดสำหรับสาธารณะหรืออบรมแบบเฉพาะกลุ่ม อบรมแบบออนไลน์หรืออบรมแบบเจาะจงที่สถานที่ของคุณเรามีแหล่งเรียนรู้ที่มีเนื้อหาที่อัพเดตและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงช่วยให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและองค์กรของคุณ

 

อบรม จป หัวหน้างาน

เรียนรู้เทคนิค และ บทบาทการเป็น จป หัวหน้างาน อย่างมืออาชีพ พร้อมรับวุฒับัตรหลังจบการอบรม

อบรม จป บริหาร

เรียนรู้เทคนิค และ บทบาทการเป็น จป บริหาร อย่างมืออาชีพ พร้อมรับวุฒับัตรหลังจบการอบรม

อบรม คปอ

เรียนรู้เทคนิค และ บทบาทการเป็น คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คปอ อย่างมืออาชีพ พร้อมรับวุฒับัตรหลังจบการอบรม

อบรม จป เทคนิค

เรียนรู้เทคนิค และ บทบาทการเป็น จป เทคนิค อย่างมืออาชีพ พร้อมรับวุฒับัตรหลังจบการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net