อบรม จป เทคนิค หลักสูตร (30 ชั่วโมง) พร้อมมอบวุฒิบัตร

พัฒนาทักษะในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

อบรม จป เทคนิค เนื้อหาตามกฎหมายใหม่ พร้อมมอบวุฒิบัตร

พัฒนาทักษะในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

การอบรมหลักสูตร จป เทคนิค หรือที่เรียกว่า หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค  ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยในองค์กรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ให้สามารถดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในองค์กรได้อย่างถี่ถ้วน

3.จป.เทคนิค คือใคร

จปเทคนิค คือใคร

จปเทคนิค (Safety Officer Technical level) คือ ลูกจ้างที่ถูกบริษัทแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป. เทคนิค) ซึ่งจะส่งไปอบรมหลักสูตร จป เทคนิค

 

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ทักษะการทำงานของ จป เทคนิค ตามหลักสูตรใหม่

เราจัดอบรมตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43

 

ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการฝึกตามที่กฎหมายกำหนดโดยเนื้อหาหลักสูตร การฝึกอบรม และคุณสมบัติวิทยากรที่จัดฝึกอบรมจะถูกกำหนดโดยจัดการอบรมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในองค์กร

คุณสมบัติวิทยากร

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

ระยะเวลาอบรม จป

อบรม จป เทคนิคเป็นระยะเวลาจัด 5 วัน (30 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร จป

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาความปลอดภัยตามกฎหมาย ครบ 6 หมวดวิชา

สถาบันฝึกได้รับอนุญาต

ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ สามารถจัดฝึกอบรม จป

in house

หลักสูตรอบรมจป อินเฮ้าส์

อบรมจปหัวหน้างาน อบรมจปบริหาร อบรมคปอ

พร้อมให้บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

คอร์สอบรม จป หัวหน้างาน

จป. หัวหน้างาน

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน)

25,000 บาท

คอร์ส จป บริหาร

จป. บริหาร

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)

25,000 บาท

คอร์ส จป เทคนิค

จป. เทคนิค

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป เทคนิค)

69,500 บาท

คอร์ส คปอ

คปอ.

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทํางาน (คปอ.)

25,000 บาท

public

หลักสูตรอบรมจป บุคคลทั่วไป

พร้อมบริการจัดอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค และ คปอ ที่ศูนย์อบรม 8 ทั้งจังหวัด

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
19-23 ส.ค
จป เทคนิค
16-20 ก.ย
จป เทคนิค
15-19 ต.ค
จป ชลบุรี

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
26-30 ส.ค
จป เทคนิค
23-27 ก.ย
จป เทคนิค
25-29 พ.ย

ราคา จป เทคนิค  : 7,300 บาท/ท่าน (ห้าง ทียู โดม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต)

พิเศษ ชลบุรี !! ลด 30%

ราคา จป เทคนิค : 5,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7%
 • องค์กร/ บริษัท สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละร้อย (200%)
 • มีอาหารกลางวัน / ขนมพักเบรค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม จป เทคนิค

 • ได้รับการยอมรับเข้าอบรมจากองค์กร
 • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเข้าอบรม จปหัวหน้างาน, จปบริหาร, คปอ

สิ่งที่ได้รับหลังฝึกอบรม

วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม

สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

คู่มือเรียน

พร้อมมอบคู่มือการอบรม จป ทั้งแบบเล่มและไฟล์ ให้คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเรียนได้เสมอ

หลักสูตร จป เทคนิคเรียนอะไรบ้าง ตามกฎหมายใหม่

หลักสูตร 5 วัน
ระยะเวลา 30 ชม.

— คลิกภาพเพื่อขยาย —

ต้องมี จป. เทคนิค กี่คนในองค์กร

หากองค์กร หรือสถานประกอบการจัดอยู่ใน บัญชีที่ 2 ต้องมี จป. เทคนิค ตามจำนวนลูกจ้างในองค์กรของคุณ ซึ่งมีดังนี้

 • จำนวนลูกจ้าง 20-49 ต้องมีจป. เทคนิค อย่างน้อย 1 คนในองค์กร
 • จำนวนลูกจ้าง 50-99 ต้องมีจป. เทคนิคขั้นสูง อย่างน้อย 1 คนในองค์กร
 • จำนวนลูกจ้าง 100 ขึ้นไป ต้องมีจป. วิชาชีพ อย่างน้อย 1 คนในองค์กร

โดยต้องแต่งตั้งภายใน 180 วันนับตั้งแต่มีจำนวนลูกจ้างครบตามกำหนด 

หน้าที่ จป เทคนิคมีอะไรบ้าง

หน้าที่หลักของจป. เทคนิค คือ การดูแลและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้ โดยการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยหน้าที่ จป เทคนิคตามกฎหมายกำหนดมีดังนี้

1. ตรวจสอบและเสนอแนะในการทำงาน:

 • จป. เทคนิคต้องตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

2. ทำการวิเคราะห์อันตราย

 • วิเคราะห์อันตรายในการทำงาน เพื่อชี้จุดอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย นำเสนอต่อนายจ้าง

3. การแนะนำและการสอน:

 • จป. เทคนิคต้องแนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยฯ ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. การตรวจสอบอุบัติเหตุและรายงาน:

 • ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรืออันตรายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง
 • รายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต

5. การจัดทำรายงานและสถิติ:

 • รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้นายจ้างมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย

6. การปฏิบัติงานเพิ่มเติม:

 • จป. เทคนิคจะปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมายให้

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การเข้าอบรม จป เทคนิคใช้ระยะเวลา 3 วัน 18 ชั่วโมง

จากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้ต้องมีการขึ้นทะเบียน จป เทคนิค กับกรมสวัสดิการฯ โดยต้องส่งรายงานภายใน 30 วัน

บัญชี 1

 • อุตสาหกรรมทำเหมือง
 • อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 • อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดิ่ม สิ่งพิมพ์ ยาสูบ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง
 • อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเคมี / เคมีภัณฑ์   เภสัชภัณฑ์แพทย์
 • อุสาหกรรมยาง พลาสติก โลหะ
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล
 • ธุรกิจติดตั้ง ซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • อุตสาหกรรมรถยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์รถยนต์
 • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเตอร์ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย ของเล่น 
 • อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์
 • บริการทดสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 • อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมผลิต / บรรจุก๊าซ ผลิตถ่านโค้ก
 • อุตสาหกรรมผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 • อุตสาหกรรมเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
 • ปั๊มน้ำมัน ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ธุรกิจกำจัดของเสีย บำบัดน้ำเสีย การนำวัสดุที่ใช้แล้วผลิตมาใช้ใหม่
 • อุตาสหกรรมชุดแร่ ร่อนแร่ รายย่อย
 • ธุรกิจก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร
 • อุตสหกรรมขนส่ง
 • ธุจกิจการเดินอากาศ
 • ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 • ธุรกิจโทรคมนาคม จัดคลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
 • โรงแรม อาคารชุด
 • ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้า
 • สวนสัตว์ สวนสนุก

บัญชี 3

 • ธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์  สหกรณ์ ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย
 • โรงรับจำนำ
 • โรงถ่ายทำภาพยนตร์ / ละคร
 • สวนพฤษาศาสตร์ สนามกีฬา    สวนสนุก
 • สถานที่มีการจัดแสดงบันเทิง มีอาหารน้ำดิ่มขายในงาน
 • สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

จป. เทคนิคสามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป เทคนิค กับกรมสวัสดิการฯ ได้เพียง 1 องค์กรดังนั้นหากมีการลาออกจากองค์กรเก่า ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนกับองค์กรใหม่ได้ ต้องไปอบรม จป. ใหม่อีกครั้ง

สถานบันฝึกอบรมของเรา ได้รับรองมาตรฐานศูนย์ฝึก

เราได้รับการรับรองจาก ISO 9001 ตามมาตรฐานสากล โดยมีประสบการณ์ฝึกสอนให้กับลูกค้าชั้นนำมากกว่า 1000+ องค์กร

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015

อนุญาตเปิดอบรมจป หัวหน้างาน และจป บริหาร

อนุญาตเปิดอบรมจป เทคนิค

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

หากสนใจหลักสูตร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่นี่

เพิ่มเพื่อน

(091-887-5136)

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net