หลักสูตร อบรม คปอ

by thaisafeadmin

หลักสูตร อบรม คปอ

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เรียกว่า คปอ. อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการต่างๆ รับสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อสมัครผ่านเรา thaisafe  เริ่มต้นสำหรับการสมัครอบรม เพียง 2,300 บาท ต่อ 1 การอบรม

คุณควรสอบถามเกี่ยวกับราคาจองอบรมที่รวมค่าใช้จ่าย, การชำระเงิน, นโยบายการยกเลิก, และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณสนใจ ได้ที่ โทร 0918875136 หรือสามารถติดต่อเพิ่มได้ที่ https://lin.ee/xFRh0ei เท่านั้น

หลักสูตร อบรม คปอ.

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ความรู้และการ อบรม คปอ

ความสำเร็จในวงการธุรกิจและองค์กรไม่มาโดยบังเอิญ มันเกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะในตนเองอย่างต่อเนื่อง ในยุคที่การแข่งขันในตลาดธุรกิจกันสูงมาก

การอบรมเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในอาชีพของเรา ในบทความนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับ อบรม คปอ ซึ่งเป็นการอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำ มาช่วยให้คุณเดินสู่ความสำเร็จในอาชีพของคุณ

ค่าสมัครหลักสูตร อบรม คปอ ราคา 2,300 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร0918875136 

ประสิทธิภาพในการบริหารและเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จขององค์กร ผู้นำที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมสามารถส่งผลให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คปอ เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการบริหารและเป็นผู้นำ

โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับทีม การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการสร้างวินัยในการดำเนินงาน

องค์ประกอบของ หลักสูตรอบรม

หมวดหมู่วิชา อบรม คปอ ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่

ซึ่งเมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการต่อไปได้

บทบาทหน้าที่ คปอ ตามกฎหมาย 2565

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารมีหน้าที่อย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง

กรมความปลอดภัยและสุขภาพที่ทำงาน (OSHD) รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน

กรมความปลอดภัยและสุขภาพที่ทำงานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร และพิจารณาคู่มือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ความเห็นแก่นายจ้าง

บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่ คปอ.
ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ คปอ. ตามกฏหมายที่กำหนดอย่างถูกต้อง

บทบาทหน้าที่ คปอ. กรมความปลอดภัยและสุขภาพที่ทำงานพิจารณาแผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นแก่นายจ้าง

นอกจากนี้ กรมความปลอดภัยและสุขภาพที่ทำงานประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานที่ทำงานโดยรวม และปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

ทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการ อบรม คปอ

  1. การบริหารเวลา: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ เรียนรู้วิธีการวางแผนและจัดการกับเวลาให้เหมาะสม

  2. การสื่อสาร: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นผู้นำที่ดี คปอ จะช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน

  3. การตัดสินใจ: การตัดสินใจถูกต้องและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญในบทบาทผู้นำ

  4. การสร้างทีม: ความสามารถในการสร้างและบริหารทีมเป็นสิ่งสำคัญในองค์กรคปอ จะช่วยในการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับทีมและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

  5. ความเป็นผู้นำ: คปอ จะช่วยในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและคุณสมบัติของผู้นำที่ดี และวิธีที่จะเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลในองค์กร

หลังจากจบหลักสุตร คปอ. จะได้รับวุฒิบัติฟรี 1 ใบ

เส้นทางสู่ความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

อบรม คปอ เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การอบรมนี้ช่วยสร้างพื้นฐานและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้นำที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จให้กับองค์กรของคุณ

การเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองเป็นสิ่งจำเป็น เพราะความสำเร็จไม่มาจากการทำสิ่งเดียว แต่มาจากการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น หากคุณมีโอกาสในการเข้ารับการอบรมคปอ อย่าพลาดโอกาสนี้ เพราะมันอาจเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพและชีวิตของคุณอย่างแท้จริง

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ และ ความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขที่อนุญาตหน่วยฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ลูกค้าของเราที่ผ่านการอบรม

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้า อบรม คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัย)

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการความปลอดภัยในการ อบรม คปอ (คณะกรรมการความปลอดภัย) เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้คุณสามารถมีประสบการณ์การอบรมที่เต็มประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการปกป้องความปลอดภัยในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการ อบรม คปอ จะต้องเป็นลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง

ผู้เข้ารับการ อบรม คปอ จะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กำหนด

เมื่อจบหลักสุตรผู้เข้าอบรม คปอ. สามารถยื่นเอกสารทำงานได้ทันที

หลังจากอบรมหลักสูตร คปอ.

หลังจากเข้าร่วม อบรม คปอ คุณจะได้รับประสบการณ์และประโยชน์หลายอย่างที่อาจมีผลต่อการพัฒนาตนเองและการประสบความสำเร็จในองค์กรของคุณ นี่คือสิ่งบางอย่างที่คุณอาจได้หลังจากการอบรมกับเรา

เมื่อมาเรียนหลักสูตร คปอ. กับเรา Thaisafe ท่านจะได้รับใบประกาศวุฒิบัตร จำนวน 1 ใบ ว่าท่านได้ผ่านการอบรมมาแล้วเพื่อรับรองการทำงานของท่านในอนาคต 

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
14-15 ธ.ค
จป หัวหน้างาน
11-12 ม.ค
จป บริหาร
21-22 ธ.ค
จป บริหาร
8-9 ม.ค
คปอ
11-12 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ม.ค
จป หัวหน้างาน
26-27 ม.ค
จป บริหาร
24-25 ม.ค
จป บริหาร
20-21 ก.พ
คปอ
17-18 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
8-9 ม.ค
จป หัวหน้างาน
24-25 ม.ค
จป บริหาร
11-12 ธ.ค
จป บริหาร
29-30 ม.ค
คปอ
15-16 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 ธ.ค
จป หัวหน้างาน
9-10 ก.พ
จป บริหาร
21-22 ธ.ค
จป บริหาร
5-6 ก.พ
คปอ
7-8 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
26-27 ม.ค
จป บริหาร
22-23 ม.ค
คปอ
24-25 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
11-12 ธ.ค
จป บริหาร
15-16 ม.ค
คปอ
17-18 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 ม.ค
จป บริหาร
15-16 ม.ค
คปอ
17-18 ม.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
12-13 ธ.ค
จป บริหาร
14-15 ธ.ค
คปอ
19-20 ก.พ

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ตารางการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สัดส่วนการแต่งตั้ง จป. แต่ละระดับ

หลักสุตรที่รองรับ ตามจำนวนการรับอบรม จป คปอ. และตำแหน่งอื่นๆ

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

ศูนย์ฝึกและจัดอบรมด้านความปลอดภัย thaisafe หลักสูตรบริการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนั้นมีหลายระดับการอบรมเพื่อเป็น (จป) สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อฝึกความรู้และทักษะในการบริหารความปลอดภัยพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง และยังมีหลักสูตรอบรมอื่นๆอีกมากมาย

เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมองค์กรและการตัดสินใจที่ถูกต้อง และติดตามโครงการและงานต่างๆ ให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเวลาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการ อบรม จป หัวหน้างาน คุณสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและสมรรถนะของคุณได้ตามความต้องการขององค์กรหรือสถาบันที่คุณทำงานอยู่

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของการดูแลและปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในองค์กรหรือธุรกิจทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพิเศษที่คอยวางแผนและควบคุมป้องกันให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดในการทำงาน ก็คือการ อบรม คปอสำหรับคณะกรรมการความปลอดภัย ฝึกหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

หลักสูตรบริการ อบรม จป บริหารเรียนรู้วิธีการกำหนดเป้าหมายทางการงาน การวางแผนและการจัดการการแสดงทางการงาน และติดตามผลการทำงานของทีมหรือพนักงานในองค์กร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้คุณเป็นหัวหน้างานในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ อบรม จป เทคนิค การบริหารจัดการโครงการสามารถช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการบริหารโครงการให้คุณเป็นหัวหน้างานที่มีความสามารถในการวางแผนและจัดการโครงการให้สำเร็จ การเรียนรู้ด้วยตนเองก็สำคัญ แต่การเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ สอนแบบโดยตรง ย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน

ทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรู้ในด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน ทุกหลักสูตรเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะทางความปลอดภัยให้กับผู้เรียนในสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงในองค์กรหรือสถานที่ทำงาน คุณสามารถติดต่อศูนย์ฝึกอบรมได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net