อบรม คปอ 12 ชั่วโมง พร้อมมอบวุฒิบัตร สมัครวันนี้ลด 40%

เสริมสร้างความรับผิดชอบในความปลอดภัย และหน้าที่ในการทำงานของ คปอ. พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

อบรม คปอ ตามหลักสูตรสากล พร้อมมอบวุฒิบัตร สมัครวันนี้ลด 40%

เสริมสร้างความรับผิดชอบในความปลอดภัย และหน้าที่ในการทำงานของ คปอ. พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน เป็นหลักสูตรเพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบริการอบรมดังนี้

คุณสมบัติวิทยากร

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

ระยะเวลาจัดอบรม

อบรม คปอ เป็นระยะเวลาจัด 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร คปอ

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาตามกฎหมาย ครบ 3 หมวดวิชา

สถาบันฝึกได้รับอนุญาต

ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ สามารถจัดฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม คปอ ตามหลักสากล

จัดอบรมตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 ได้กำหนดให้ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการฝึกตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาหลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากรที่จัดฝึกอบรม จนถึงการดำเนินการจัดอบรม ซึ่งสถาบันฝึกอบรมของเราได้จัดการอบรมตามกฎหมายดังกล่าวให้ผู้เข้าอบรมสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

in house

หลักสูตรอบรมจป อินเฮ้าส์

อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จปบริหาร อบรม คปอ

พร้อมให้บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

คอร์สอบรม จป หัวหน้างาน

จป. หัวหน้างาน

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน)

25,000 บาท

คอร์ส จป บริหาร

จป. บริหาร

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)

25,000 บาท

คอร์ส จป เทคนิค

จป. เทคนิค

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป เทคนิค)

69,500 บาท

คอร์ส คปอ

คปอ.

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทํางาน (คปอ.)

25,000 บาท

public

หลักสูตรอบรมจป บุคคลทั่วไป

พร้อมบริการจัดอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค และ คปอ ที่ศูนย์อบรม 8 ทั้งจังหวัด

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
15-16 ส.ค
จป หัวหน้างาน
11-12 ก.ย
จป บริหาร
6-7 ส.ค
จป บริหาร
5-6 ก.ย
คปอ
8-9 ส.ค

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
จป หัวหน้างาน
9-10 ต.ค
จป บริหาร
26-27 ส.ค
จป เทคนิค
19-23 ส.ค
คปอ
6-7 ส.ค

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
22-23 ส.ค
จป หัวหน้างาน
23-24 ก.ย
จป บริหาร
29-30 ส.ค
จป บริหาร
27-28 ก.ย
คปอ
10-11 ก.ย
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
21-22 ส.ค
จป หัวหน้างาน
16-17 ต.ค
จป บริหาร
18-19 ต.ค
คปอ
23-24 ส.ค
คปอ
25-26 ต.ค
จป ชลบุรี

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 ส.ค
จป บริหาร
30-31 ก.ค
จป เทคนิค
26-30 ส.ค
คปอ
21-22 ส.ค
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
14-15 ส.ค
จป บริหาร
14-15 ส.ค
จป บริหาร
16-17 ก.ย
คปอ
16-17 ส.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
จป บริหาร
10-11 ก.ย
คปอ
12-13 ก.ย
คปอ

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
28-29 ส.ค
จป บริหาร
26-27 ส.ค
จป บริหาร
30-31 ต.ค
คปอ
30-31 ส.ค

ราคา : จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, คปอ : 2,300 บาท/ท่าน 

ราคา จป เทคนิค  : 7,300 บาท/ท่าน (ห้าง ทียู โดม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต)

พิเศษ ชลบุรี !! ลด 30%

ราคา จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ : 2,000 บาท/ท่าน

ราคา จป เทคนิค : 5,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7%
 • องค์กร/ บริษัท สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละร้อย (200%)
 • มีอาหารกลางวัน / ขนมพักเบรค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม คปอ

 • เป็นคณะกรมการความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร
 • ได้รับการยินยอมเข้าอบรม จากนายจ้าง

คุณสมบัติเข้าอบรม จปหัวหน้างาน คปอ >

สิ่งที่ได้รับหลังฝึกอบรม

วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม

สามารถนำไปขึ้นทะเบียน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

คู่มือเรียน

พร้อมมอบคู่มือการอบรมทั้งแบบเล่มและไฟล์ ให้คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเรียนได้เสมอ

หลักสูตร คปอ เรียนอะไรบ้าง?

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) แนวคิดการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • (ค ) หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
 • (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) การจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) การจัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย จากการทำงานของลูกจ้าง
 • (ค) การจัดทำระบบการรายงาน เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สภาพการทำงานของลูกจ้าง
 • (ง) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • (จ) การพิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • (ฉ) การสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ช) การพิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ซ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • (ฌ) การประชุมและการติดตามงาน

— ภาบรรยากาศอบรม คปอ —

3

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน คือใคร?

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน  คือ กลุ่มผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยผ่านการอบรม ตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากผู้แทนทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างในสัดส่วนที่ต่างกันไปตามจำนวนลูกจ้าง และมีวาระรุ่นละ 2 ปี โดยจำนวน นั้นจะแตกต่างกันไปตามจำนวนลูกจ้างในองค์กร

สัดส่วน คปอ ตามกฎหมายกำหนด

ในแต่ละสถานประกอบการ กฎหมายได้มีข้อกำหนดสัดส่วน คปอ ในองค์กรตามจำนวนพนักงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งมีดังนี้

 • จำนวนพนักงานตั้งแต่ 50-99 คน  ต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน
 • จำนวนพนักงานตั้งแต่ 100-499 คน  ต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 7 คน
 • จำนวนพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป  ต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 11 คน
4

บทบาทหน้าที่ คปอ ในการทำงานตามกฎหมาย

คปอ มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานด้านความปลอดภัยในองค์กรตามกฎหมายกำหนด มีดังนี้

ข้อมูลที่น่าสนใจ

บัญชี 1

 • อุตสาหกรรมทำเหมือง
 • อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 • อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดิ่ม สิ่งพิมพ์ ยาสูบ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง
 • อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเคมี / เคมีภัณฑ์   เภสัชภัณฑ์แพทย์
 • อุสาหกรรมยาง พลาสติก โลหะ
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล
 • ธุรกิจติดตั้ง ซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • อุตสาหกรรมรถยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์รถยนต์
 • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเตอร์ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย ของเล่น 
 • อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์
 • บริการทดสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 • อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมผลิต / บรรจุก๊าซ ผลิตถ่านโค้ก
 • อุตสาหกรรมผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 • อุตสาหกรรมเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
 • ปั๊มน้ำมัน ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ธุรกิจกำจัดของเสีย บำบัดน้ำเสีย การนำวัสดุที่ใช้แล้วผลิตมาใช้ใหม่
 • อุตาสหกรรมชุดแร่ ร่อนแร่ รายย่อย
 • ธุรกิจก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร
 • อุตสหกรรมขนส่ง
 • ธุจกิจการเดินอากาศ
 • ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 • ธุรกิจโทรคมนาคม จัดคลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
 • โรงแรม อาคารชุด
 • ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้า
 • สวนสัตว์ สวนสนุก

บัญชี 3

 • ธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์  สหกรณ์ ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย
 • โรงรับจำนำ
 • โรงถ่ายทำภาพยนตร์ / ละคร
 • สวนพฤษาศาสตร์ สนามกีฬา    สวนสนุก
 • สถานที่มีการจัดแสดงบันเทิง มีอาหารน้ำดิ่มขายในงาน
 • สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

ในการคัดเลือกตำแหน่งคปอ ภายในสถานประกอบกิจการนั้นสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

 1. การเลือกคณะกรรมการจากนายจ้าง: คณะกรรมการ คปอ ที่ถูกเลือกโดยนายจ้าง ซึ่งผู้ที่ถูกเลือกจะต้องผ่านการอบรมคปอ

 2. การเลือกคณะกรรมการจากผู้แทนลูกจ้าง: คณะกรรมการคปอที่เป็นผู้แทนลูกจ้างจะถูกเลือกโดยลูกจ้าง ซึ่งผู้ถูกเลือกต้องเข้าอบรม คปอ ต่อไป

 3. การเลือกคณะกรรมการจากเลขานุการที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ: คณะกรรมการ คปอ ที่เป็นเลขานุการจะถูกเลือกจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือเทคนิคขั้นสูง โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้า อบรม คปอ ต่อไปเพื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 4.  

นายจ้างหรือหน่วยฝึกอบรม ต้องส่งรายงานต่อกรมสวัสดิการฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตำแหน่ง คปอกำหนด ภายใน 30 วัน มีวิธีการส่งรายงานดังนี้

 • 1. ส่งรายงานทางไปรษณีย์
 • 2. เดินทางไปส่งรายงานถึงกรมสวัสดิการฯ ด้วยตนเอง
 • 3. ส่งรายงานทางออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถนำส่งได้แล้วที่นี่ —-> ขึ้นทะเบียนออนไลน์

ผู้ที่ถูกเลือกให้เป็น คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ในองค์กรต้องเข้าอบรม คปอ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถูกแต่งตั้ง

สถานบันฝึกอบรมของเรา ได้รับรองมาตรฐานศูนย์ฝึก

เราได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และได้รับการอนุญาตเปิดการอบรม จป คปอ ตามกฎหมาย โดยมีประสบการณ์ฝึกสอนให้กับลูกค้าชั้นนำมากมาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015

อนุญาตเปิดอบรมจป หัวหน้างาน และจป บริหาร

อนุญาตเปิดอบรมจป เทคนิค

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

promotion

จัดโปรโมชั่น พิเศษ

สมัครวันนี้ลดทันทีส่วนลดพิเศษ

คปอ.
อินเฮ้าส์

คปอ.
บุคคลทั่วไป

เพิ่มเติม : หลักสูตรแบบบุคคลทั่วไปปัจจุบันเปิดสอนจังหวัด ปทุมธานี (รังสิต), กรุงเทพมหานคร (ดินแดง), สระบุรี (หินกอง), ชลบุรี (บางแสน), ปราจีนบุรี (นิคม 304), สมุทรปราการ (อ.เมือง), นครราชสีมา (อ.เมือง) และ นครปฐม (อ.เมือง)

หากสนใจหลักสูตร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่นี่

เพิ่มเพื่อน

(091-887-5136)

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net