อบรม จป หัวหน้างาน เริ่มต้น 2000 บาท หลักสูตรตามกฎหมายใหม่

ช่วยพัฒนาทักษะในการเป็น จป หัวหน้างาน ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

อบรม จป หัวหน้างาน เริ่มต้น 2000 บาท หลักสูตรตามกฎหมายใหม่

ช่วยพัฒนาทักษะในการเป็น จป หัวหน้างาน ที่มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านอบรม

ความสำคัญการอบรม จป หัวหน้างาน

การอบรม จป หัวหน้างาน หรือที่เรียกกันว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เป็นการอบรมเพื่อลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำงานในระดับหัวหน้างาน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอย่างถูกต้อง และมีคุณสมบัติพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายกำหนด

เรียนหลักสูตร จปหัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่

พร้อมจัดการอบรม ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 ได้กำหนดให้ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการฝึกตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาหลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากรที่จัดฝึกอบรม จนถึงการดำเนินการจัดอบรม 

คุณสมบัติวิทยากร

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

ระยะเวลาอบรม จป

อบรม จป หัวหน้างานเป็นระยะเวลาจัด 2 วัน (12 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร จป

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาความปลอดภัยตามกฎหมาย ครบ 4 หมวดวิชา

สถาบันฝึกได้รับอนุญาต

ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ สามารถจัดฝึกอบรม จป

in house

หลักสูตรอบรมจป อินเฮ้าส์

อบรมจปหัวหน้างาน อบรมจปบริหาร อบรมคปอ

พร้อมให้บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

คอร์สอบรม จป หัวหน้างาน

จป. หัวหน้างาน

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน)

25,000 บาท

คอร์ส จป บริหาร

จป. บริหาร

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)

25,000 บาท

คอร์ส จป เทคนิค

จป. เทคนิค

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป เทคนิค)

69,500 บาท

คอร์ส คปอ

คปอ.

เรียนรู้การปฏิบัติงานและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทํางาน (คปอ.)

25,000 บาท

public

หลักสูตรอบรมจป บุคคลทั่วไป

พร้อมบริการจัดอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร จป เทคนิค และ คปอ ที่ศูนย์อบรม 8 ทั้งจังหวัด

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
15-16 ส.ค
จป หัวหน้างาน
11-12 ก.ย
จป บริหาร
6-7 ส.ค
จป บริหาร
5-6 ก.ย
คปอ
8-9 ส.ค

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
จป หัวหน้างาน
9-10 ต.ค
จป บริหาร
26-27 ส.ค
จป เทคนิค
19-23 ส.ค
คปอ
6-7 ส.ค

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
22-23 ส.ค
จป หัวหน้างาน
23-24 ก.ย
จป บริหาร
29-30 ส.ค
จป บริหาร
27-28 ก.ย
คปอ
10-11 ก.ย
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
21-22 ส.ค
จป หัวหน้างาน
16-17 ต.ค
จป บริหาร
18-19 ต.ค
คปอ
23-24 ส.ค
คปอ
25-26 ต.ค
จป ชลบุรี

กรกฎาคม – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
19-20 ส.ค
จป บริหาร
30-31 ก.ค
จป เทคนิค
26-30 ส.ค
คปอ
21-22 ส.ค
อบรม-จป-โรงแรม-Moove Event-Centre

สิงหาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
14-15 ส.ค
จป บริหาร
14-15 ส.ค
จป บริหาร
16-17 ก.ย
คปอ
16-17 ส.ค

กรกฎาคม – กันยายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ย
จป บริหาร
10-11 ก.ย
คปอ
12-13 ก.ย
คปอ

สิงหาคม – ตุลาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
28-29 ส.ค
จป บริหาร
26-27 ส.ค
จป บริหาร
30-31 ต.ค
คปอ
30-31 ส.ค

ราคา : จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, คปอ : 2,300 บาท/ท่าน 

ราคา จป เทคนิค  : 7,300 บาท/ท่าน (ห้าง ทียู โดม ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต)

พิเศษ ชลบุรี !! ลด 30%

ราคา จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ : 2,000 บาท/ท่าน

ราคา จป เทคนิค : 5,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7%
 • องค์กร/ บริษัท สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละร้อย (200%)
 • มีอาหารกลางวัน / ขนมพักเบรค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม จป

 • เป็นลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นระดับหัวหน้างานขององค์กร
 • ได้รับความยินยอมจากนายจ้างในการอบรมจป 
 • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเข้าอบรม จปบริหาร คปอ >

สิ่งที่ได้รับหลังฝึกอบรม

วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม

สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

คู่มือเรียน

พร้อมมอบคู่มือการอบรม จป ทั้งแบบเล่มและไฟล์ ให้คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเรียนได้เสมอ

หลักสูตร จปหัวหน้างาน 2567 ต้องเรียนอะไรบ้าง

เนื้อหาหลักสูตร จป หัวหน้างานถูกกำหนดตาม กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 วรรคสอง 

หมวด 1 หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชา 4 หมวดดังนี้

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
 • (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) การตรวจความปลอดภัย
 • (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • (ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
 • (ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

 • (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

 • (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

 • (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

 • (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

 • (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

 • (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

 • (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

 • (ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

— ภาบรรยากาศอบรม จป หัวหน้างาน —

—- คลิกภาพเพื่อขยาย —-

สถานประกอบการใดบ้างต้องจัดพนักงานเข้าอบรม จป หัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้จัดให้สถานประกอบการที่อยู่ในบัญชี 1,2 ที่มีลูกจ้างมากกว่า 2 คนขึ้นไป และ บัญชีที่ 3 มีลูกจ้างมากกว่า 20 คนขึ้นไป ต้องส่งลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน ต้องเข้าอบรมทุกคนเพื่อสามารถปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยในกับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง

การจัดอบรม จป หัวหน้างานให้กับลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับหัวหน้างาน นายจ้างต้องจัดภายในระยะเวลา 120 นับตั้งแต่วันแต่งตั้งตำแหน่ง และต้องนำวุฒิรับรองผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯภายใน 30 วัน

โดยหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดองค์กรจะโดนโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

คุณสมบัติ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย

ตามกฎหมาย ปี 2565 ได้กำหนดคุณสมบัติ จป หัวหน้างานโดยต้องมีคุณสมับติข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อดังนี้

 1. เป็นผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตรจป หัวหน้างาน
 2. เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 3. มีคุณสมบัติตามข้อ 15 ข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี

บทบาทหน้าที่ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย Update!!

การปฏิบัติหน้าที่และบทบาทตามกฎหมายมีความสำคัญของการบริหารจัดการความปลอดภัยและอนามัยในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. การกำกับดูแลลูกจ้างให้ปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร อยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน

 

2. วิเคราะห์การทำงานเพื่อค้นหาความเสี่ยง เริ่มจากการวิเคราะห์งานในหน่วยงานเพื่อค้นหาความเสี่ยงและอันตรายเบื้องต้น อาจจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อให้การวิเคราะห์มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอ

 

3. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ซึ่งต้องมีการทบทวนคู่มืออย่างน้อยทุก 6 เดือน

4. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกจ้างเข้าใจและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง

 

5. ตรวจสอบและการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและดูแลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

 

6. กำกับดูแลอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย เพื่อให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างอย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. รายงานและการแก้ไขปัญหา จัดทำรายงานจำนวนการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดความอันตรายเกิดขึ้นในการทำงาน

 

8. ตรวจสอบหาสาเหตุ เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงเเก้ไขคู่มือปฏิบัติงานในอนาคต

 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยเสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

 

10. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน จป คปอ ทุกระดับกับกรมสวัสดิการฯ 2567

แต่งตั้งลูกจ้าง
เมื่อองค์กรมีลูกจ้างตามกำหนด จะต้องแต่งตั้งลูกจ้างเป็นตำแหน่งตามที่องค์กรต้องการ (จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป.เทคนิค, คปอ.)
เข้าอบรม จป ตามตำแหน่ง
ส่งลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งระดับต่างๆเข้าอบรมตามสถาบันฝึกที่ได้มาตรฐาน
ขึ้นทะเบียน จป คปอ
เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้วจะได้วุฒิบัตรสามารถนำไปขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ละจังหวัด ภายใน 30 วัน
สามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ ได้แล้วที่นี่

ข้อมูลที่น่าสนใจ

บัญชี 1

 • อุตสาหกรรมทำเหมือง
 • อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 • อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดิ่ม สิ่งพิมพ์ ยาสูบ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง
 • อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเคมี / เคมีภัณฑ์   เภสัชภัณฑ์แพทย์
 • อุสาหกรรมยาง พลาสติก โลหะ
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล
 • ธุรกิจติดตั้ง ซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • อุตสาหกรรมรถยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์รถยนต์
 • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเตอร์ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย ของเล่น 
 • อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์
 • บริการทดสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 • อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง และการจ่ายไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมผลิต / บรรจุก๊าซ ผลิตถ่านโค้ก
 • อุตสาหกรรมผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 • อุตสาหกรรมเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
 • ปั๊มน้ำมัน ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ธุรกิจกำจัดของเสีย บำบัดน้ำเสีย การนำวัสดุที่ใช้แล้วผลิตมาใช้ใหม่
 • อุตาสหกรรมชุดแร่ ร่อนแร่ รายย่อย
 • ธุรกิจก่อสร้าง ซ่อมแซม รื้อถอนอาคาร
 • อุตสหกรรมขนส่ง
 • ธุจกิจการเดินอากาศ
 • ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 • ธุรกิจโทรคมนาคม จัดคลื่นความถี่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
 • โรงแรม อาคารชุด
 • ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้า
 • สวนสัตว์ สวนสนุก

บัญชี 3

 • ธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์  สหกรณ์ ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย
 • โรงรับจำนำ
 • โรงถ่ายทำภาพยนตร์ / ละคร
 • สวนพฤษาศาสตร์ สนามกีฬา    สวนสนุก
 • สถานที่มีการจัดแสดงบันเทิง มีอาหารน้ำดิ่มขายในงาน
 • สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

ไม่สามารถใช้ได้หากมีการเปลี่ยนย้ายบริษัททำงาน ต้องมาการอบรม จป หัวหน้างานใหม่อีกครั้ง

เมื่อมีลูกจ้างที่มีตำแหน่ง จป หัวหน้างานขององค์กร คนเดิมลาออกต้องจัดคนใหม่มาแทนที่ภายใน 90 วันนับตั้งแต่คนเก่าลาออก

ในบทบาทของหัวหน้างานความปลอดภัย (จป) คือผู้ที่มีหน้าที่คอยดูแลและรักษาความปลอดภัยของลูกจ้างที่อยู่ในบังคับบัญชา ความรู้ทางด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี นอกจากนี้ ตำแหน่งนี้ยังต้องมีความใกล้ชิดกับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญในการควบคุมและดูแลลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ –> ทักษะจป หัวหน้างานที่ควรมี

promotion

จัดโปรโมชั่นพิเศษ หลักสูตรจป หัวหน้างาน

สมัครวันนี้ลดทันทีส่วนลดพิเศษ

จป หัวหน้างาน
อินเฮ้าส์

จป หัวหน้างาน
บุคคลทั่วไป

เพิ่มเติม : หลักสูตร จป แบบบุคคลทั่วไปปัจจุบันเปิดสอนจังหวัด ปทุมธานี (รังสิต), กรุงเทพมหานคร (ดินแดง), สระบุรี (หินกอง), ชลบุรี (บางแสน), ปราจีนบุรี (นิคม 304), สมุทรปราการ (อ.เมือง), นครราชสีมา (อ.เมือง) และ นครปฐม (อ.เมือง)

สถานบันฝึกอบรมของเรา ได้รับรองมาตรฐานศูนย์ฝึก

เราได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และได้รับการอนุญาติเปิดการอบรมจป คปอ ตามกฎหมาย โดยมีประสบการณ์ฝึกสอนให้กับลูกค้าชั้นนำมากมาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015

อนุญาตเปิดอบรมจป หัวหน้างาน และจป บริหาร

อนุญาตเปิดอบรมจป เทคนิค

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

หากสนใจหลักสูตร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่นี่

เพิ่มเพื่อน

(091-887-5136)

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net